แท่นเครื่อง Acer Aspire 4745G อาการเสีย เปิดติดไม่ขึ้นภาพ       แนวทางการซ่อม ในลักษณะของอาการเสียของโน๊ตบุ๊คทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นนั้น  จะมีลักษณะอาการคล้ายๆ กันทั้งสิ้น  ถึงแม้โครงสร้างบนตัวเมนบอร์ดจะมีความแตกต่างกันไป  ผู้เป็นช่างที่มีความชำนาญ คุ้นเคย จะสามารถเข้าใจในโครงสร้างของระบบการทำงาน ด้านภาคไฟ  ด้านสัญญาณ ในลักษณะอาการเสียของแท่น 4745G แท่นนี้ ทางร้านได้รับเข้ามาซ่อม โดยมีลักษณะอาการตามที่ได้แจ้งด้านบน  วิธีการวิเคราะห์และเร่ิมต้นซ่อม  ก็จะต้องพิจารณาในองค์ประกอบต่างๆ บนเมนบอร์ดโดยรวมให้ดีเสียก่อน  “ไม่ใช่สัก..เอา แต่ว่า…อบ เกิด ส่ง”  ลักษณะแบบนี้ มันก็ไม่ได้กินหมูกันทุกๆแท่นเครื่องหรอกนะครับ อันดับแรกของการซ่อม คือ ตรวจดูองค์ประกอบต่างๆ ว่า มีการแตกหัก เสียหายมาไม๊…โดนน้ำ โดนกาแฟ หรือโดยสารเคมีต่างๆ ลงมาถึงที่ตัวอุปกรณ์(component) ช้ินเล็กของเราบ้างไม๊  มีหรือไม่มี ควรพิจารณาให้ดีด้วย  (พลาดท่ามาหลายๆคนแล้ว) หากพิจารณาได้ดีแล้ว ก็ให้ทำการจ่ายไฟเข้าบอร์ด แล้วทดสอบการทำงาน  โดยสังเกตุก่อนกดสวิทช์ และ สังเกตุ หลังจากการกดสวิทช์ไปแล้ว ใช้มิเตอร์ […]