May 15, 2009 archive

วิธีการถอดปุ่มกดคีย์บอร์ด (keyboard buttom repair)

สวัสดีครับเพื่อนๆ? วันนี้ ผมไ้ด้หยิบเรื่องของคีย์บอร์ดออกมาพูดสักหน่อย? เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแกะปุ่มคีย์บอร์ดออก? อาจจะด้วยเหตุผลในการที่อยากจะเรียนรู้? หรือด้วยเหตุผลของการที่เราจะถอดออกมาดูว่า? เราจะทำการซ่อมหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้หรือนะครับ? ในครั้งนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของวิธีการแกะออก และติดตั้งเข้าไปใหม่ก่อนนะครับ ส่วนว่า เราจะซ่อมในส่วนแผงวงจรคีย์บอร์ดได้ไม๊? ตรงนี้ ไว้ผมจะผ่าคีย์ออก แล้วนำเสนอเพื่อนๆอีกครั้งครับ

Continue reading