June 27, 2009 archive

เมื่อไบออสโน๊ตบุ๊คเสีย (BIOS Notebook Repair)

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงราย? มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับเรื่องของโน๊ตบุ๊คและพีซี ในระดับพื้นฐาน นั่นหมายถึงว่าแค่รู้ัจัก และถอดอุปกรณ์เปลี่ยนใน Part ชิ้นใหญ่ๆไ้ด้เองนะครับ? เช็คเมล์ี่ที่มีเพื่อนๆถามกันมามีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการซ่อมไบออส ว่าเขาทำกันอย่างไร? ผมก็เลยอดไม่ได้ที่จะทำการเพิ่มบทความใหม่เข้าในเวลานี้เลยครับ BIOS (Basic Input Output System) เป็น Software เล็กๆตัวหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ใน ROM Memory เมื่อเครื่องทำงาน จะถูก CPU เรียกใช้งานเป็นตัวแรก? ทำงานก่อนระบบปฏิบัติการ?? หน้าที่ของ BIOS ก็จะทำการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ CPU , RAM , VGA เมื่อไม่เกิดปัญหาใด ก็จะแสดงภาพทางจอขึ้นมา? แต่ถ้าหากมีปัญหาติดขัด? ก็จะมีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเสียง บี๊บ หรือ CODE? บน Debug Card ครับ อาการเสียมีอะไรบ้างหละ อาการไฟจ่ายไม่มีภาพปรากฏบนจอ ก็เป็นกรณีหนึ่งที่เกิดจาก ไบออสเสียนะครับ อาการที่ไฟจ่ายแล้ว ที่ไฟสถานะของจอก็เปลี่ยนสถานะแล้ว แต่ภาพก็ไม่ขึ้น อาการที่ไฟสถานะติด มากกว่า …

Continue reading