July 25, 2010 archive

การ Reset battery notebook

การ Reset ความจำของแบตเตอรี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ การ Reset ความจำของแบตเตอรี่ให้กลับไปสู่สภาพเดิม  และก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป หากเราจะทำ…เพราะว่าแบตเตอรี่ในแต่ละยี่ห้อมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง ของวงจรชาร์จที่อยู่ในจะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าสมมุติว่า เราจะ Reset ความจำของตัวแบตหละ ดังที่ผมเรียนให้ทราบ ในตัวแบตมี ROM ความจำอยู่  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น SPI Flash หรือบางยี่ห้อ อาจใช้ MicroChips เป็นตัวควบคุมทั้งหมด  การที่เราจะ Reset นั้น หรือคำว่า Reset แบตนั้น คงต้องหมายถึงการทำให้แบตเตอรี่นั้นสามารถกลับมาชาร์จได้ใหม่อีก (เดิมอาจชาร์จไม่เข้าแล้ว เพราะ Mem ของแบตจำรอบการชาร์จจนเต็มแล้ว) การ ที่เราต้องทำการเก็บค่าความจำของแบตตัวใหม่สุดไว้ก่อน อาจโดยการ อ่านค่าใน ROM นั้น (แบตใหม่) เก็บไว้เป็นไฟล์ข้อมูลของเรา จากนั้น ก็นำไฟล์ที่เราอ่านได้นี้ไปทำการเขียนทับใน ROM ที่อยู่ในแบตตัวที่มีปัญหา  (นี่ก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งนะครับ) ส่วนการที่จะอ่านความจำ ใน ROM ได้นั้น ก็ทำได้สองถึงสามวิธีหลักๆในเรื่องการอ่านค่า ROMครับ …

Continue reading

รวมภาพจอโน๊ตบุ๊คเสีย

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว repair-notebok.com ทุกท่าน  วันนี้เป็นวันที่ 25 ก.ค 53ผมได้นำรูปที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากจอภาพของโน๊ตบุ๊ค มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันแบบหลายๆ อาการเลยนะครับ  ขอย้ำว่ารูปที่ผมถ่ายมาให้ดูกันนี้  เป็นอาการที่เกิดจากจอภาพอย่างแน่นอน  (หยิบจอที่อยู่ในสต๊อกของเสีย ขึ้นมาต่อพ่วงกับโน๊ตบุ๊คแล้วก็ถ่ายรูป) ดังนั้น อาการในภาพของจอโน๊ตบุ๊คเหล่านี้ อาจคล้ายหรือเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้น  แต่อาจเป็นจาก ส่วนการแสดงผล (VGA Chip) หรืออาจจะเป็นที่สายเคเบิ้ลของจอ ก็ได้  แต่สำหรับภาพด้านล่างทั้งหมดนี้..เป็นอาการที่เกิดจากจอเสียเท่านั้น จริงๆด้วยนะ(จะบอกให้) ภาพด้านบนนี้ เป็นภาพที่เกิดจากจอมีลักษณะถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง ด้านซ้ายเป็นเส้นถามแนวนอน ไม่มีภาพ ด้านขวาจอภาพดำ ภาพด้านบนนี้  เป็นภาพของจอโน๊ตบุ๊คที่แตกนะครับ

Continue reading