August 1, 2010 archive

ฟิวส์ (Fuse) ในคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์นิรภัยชนิดหนึ่งที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย จะป้องกันการลัดวงจร และการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า โดยจะหลอมละลาย และตัดกระแสไฟออกจากวงจรเพื่อป้องการอุปกรณ์เสียหาย โดยฟิวล์จะเป็นเส้นลวดเล็ก ๆ ทำจากตะกั่วผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ฟิวส์สนวงจร  จะต่อแบบอนุกรมเพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านตัวของฟิวส์ได้โดยต้องไม่เกินความสามารถในตัวฟิวส์นั้นๆ เช่น ในวงจรภาคไฟ ต้องการให้กระแสไหลไม่เกิน 5 แอมเปร์ ก็เลือกใช้ฟิวส์ที่สามารถทนกระแสได้ 5 Amp เป็นต้น   หากว่าในวงจรมีการดึงกระแสไปใช้มากกว่าที่ตัวฟิวส์จสะทนได้  ฟิวส์ในวงจรก็จะขาด  นั่นย่อมส่งผลให้วงจรที่ต่อหลังฟิวส์ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองครับ การตรวจเช็ค การตรวจเช็คดูว่า ฟิวส์ขาดหรือไม่ขาดนั้น ให้ทำในขณะที่เครื่องไม่ได้ถูกเสียบด้วยอะแดปเตอร์ หรือ แบตเตอรี่อยู่นะครับ   จากนั้น ตั้งมิเตอร์ไปที่ Rx1 วัดระหว่างหัวและท้ายของตัวฟิวห์นั้นๆ  หากไม่ขึ้น  นั่นแสดงว่าฟิวส์ขาดนะครั  ให้เพื่อนๆหามาเปลี่ยโดยสเป็คต้องไม่ตำ และหรือสูงเกินกว่าเดิมมากจนเกินไปครับ  หากตรวจเช็คได้เช่นนี้ เพือนๆก็จะสามารถซ่อมเครื่องในอาการไฟไม่จ่ายได้แล้วนะครับ