Tag: นิเกิล แคดเมี่ยม

การต่อเซลล์ไฟฟ้าในแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค มีหลักการอย่างไร ?

การต่อขั้วเซลล์ของแบตเตอรี่ในโน๊ตบุ๊ค การต่อแบบอนุกรม (แรงไฟเพิ่ม กระแสเท่าเดิม) ใช้เซลล์แบต 3 ก้อน  แรงไฟ 10 โวลท์ 2 แอมป์ การต่อเซลล์ของแบตโน๊ตบุ๊ค ก็จะพิจารณาดูจาก  ว่าเครื่องรุ่นนั้นๆกินกำลังไฟขนาดไหน  หากเป็นเครื่องรุ่นเล็กๆ กินกำลังไฟไม่มาก ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา  ก็จะทำการต่อเซลล์แบตเป็นแบบอนุกรม  นั่นหมายถึงการนำเอาก้อนแบตเตอรี่จำนวน 3 เซลล์ (เซลล์ละ 3 โวลท์ 2 แอมป์) มาทำต่อแบบอนุกรม   นั่นคือการนำเอาขั้วบวกของก้อนที่หนึ่ง ไปต่อกับขั้วลบของก้อนที่สอง และขั้วบวกของก้อนที่สอง ก็ไปต่อเข้ากับขั้วลบของก้อนที่สาม    ซึ่งจะมีผลทำให้ได้แรงไฟรวมทั้งสามก้อน(ประมาณ 10 V.)  แต่กระแสไฟจะเท่ากับเซลล์แบตหนึ่งก้อนนั่นคือ 2 Amp. ครับ การ ต่อแบบขนาน ก่อน แล้วจึงนำมาอนุกรมกันอีกที 6 cell (แรงไฟเพิ่ม กระแสเพิ่มเป็นสองเท่า) แรงไฟ 10 โวลท์ 4 แอมป์ การต่อ แบตเตอรี่แบบนี้ จะทำให้มีการเพิ่มของกระแสไฟเป็นสองเท่า  …

Continue reading