Tag: วงจรชาร์จแบตโน๊ตบุ๊ค

วงจรชาร์จแบตโน๊ตบุ๊ค [Charger Schematic]

เป็นวงจรส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของโน๊ตบุ๊คนะครับ ดูไว้เป็นแนวทางครับ