Tag: เรียนซ่อม notebook

เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คกันยังไงดี ถึงจะเป็น(How Do you Repair Notebook)

สวัสดีครับเืพื่อนๆ สำหรับวันนี้ผมขอทำบทความเกี่ยวกับเรื่องของการทีเ่ราจะเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คในส่วนของชิ้นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์กันนะครับ? ว่าเราจะมีแนวทางกันยังไงกันบ้าง สำหรับเืพื่อนที่เป็นมือใหม่หัดขับ สำหรับการเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คนั้น ในแนวความคิดของผมนั้น ผมมองว่า เพื่อนๆ จะต้องศึกษาด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์?? และเคยซ่อมเครือง พีซีมาก่อนด้วยหละก้อจะดีเลยทีเดียว แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถึงจะเข้าใจและทำได้หละ? ครับผม..สำหรับคำถามนี้ผมตอบได้ว่า? กรณีที่เราไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ที่ดีพอ? ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ที่อยู่บนตัวของ Parts อุปกรณ์ฺนั้นๆนะครับ??? สิ่งที่ผมมองก็คือว่า? เพื่อนๆ ต้องสามารถที่จะรู้จักอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ต่างให้ดีโดยชิ้นอิเล็คทรอนิคส์นั้นเพื่อนๆจะต้องสามารถตอบได้ว่า คืออะไร จะวัดอย่างไร ว่าเป็นอุปกรณ์อะไร? และจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือเสียในเวลานั้น? หรืออาจต้องตอบได้ว่า ถ้าไฟที่ก่อนผ่านมีเท่าไหร่ และผ่านตัวอุปกรณ์เหลือเท่าไหร่ และวัดได้ไม๊ ถ้าวัดไม่ได้ มันหมายความว่าอย่างไร?? หรือหากอุปกรณ์อิเล็คชิ้นหนึ่งมีการวัดที่ขึ้นทั้งสองครั้งในการวัด(สลับสายวัดของมิเตอร์)เพื่อนๆจะตอบได้อย่างไรว่าอุปกรณืนั้นดีหรือเสีย? เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัุญมากนะครับ? เวลาเพื่อนๆมีปัญหา? ผมจะต้องถามไปเสมอว่า? เป็นนักอิเล็คทรอนิคส์หรือไม่่? เรพาะถ้าไม่เป็น เพื่อนๆ อาจจะไม่สามารถกระทำได้อย่างปลอดภัย หรืออาจเสีียหายมากกว่าเดิมนะครับ อันนี้ต้องทำความเข้าใจกัน

Continue reading