Tag: แรม

การถอด-ใส่ RAM notebook ด้วยตัวเอง

สวัสดีครับชาว repair-notebook.com ทุกท่าน? วันนี้ผมได้มีเวลาอัพเดรทข้อมูล? โดยวันนี้ ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการงัด แงะ แกะ ถอด เกี่ยวกับอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือบางคนก็เรียก laptop? ก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเอง เรื่องของการงัด แงะ แกะ ถอด อุปกรณ์ แรม (RAM) ก็ถือว่าเป็นชิ้นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เครื่องสามารถจะกระทำได้เอง? โดยมีสิ่งที่ต้องรับรู้ไว้ก็คือ? “ถ้ายังอยู่ในระหว่างการประกันของศูนย์ และเครื่องมีการติดสติกเกอร์ประกัน (warrantry) ไว้? หากมีการแกะออก ก็จะหมดประกันนะครับ? คงต้องส่งศูนย์บริการนั้นๆ ซื้อแรมจากเขา ให้เขาใส่ให้เลย ก็จะอยู่ในประกันครับ? การถอด RAM Notebook

Continue reading

ข้อมูลของแรม โน๊ตบุ๊ค (Notebook RAM Spec)

วันนี้ผมได้จัดทำข้อมูลของแรมโน๊ตบุ๊คมาฝากไว้นะครับ? ก็พอจะได้เป็นแนวทางไม่มากก็น้อย เพื่อนๆท่านใดมีข้อคิดเห็นใดจะเสนอแนะ? ก็แนะนำได้ที่ comment ซึ่งอยู่ด้านใต้สุดของบทความนะครับ