Tag: backlight

หลอด Backlight (CCFL)ของ Notebook

หลอด backlight หรือชื่อทางการว่า CCFL นี้ มีหลักการในการให้มีการนำไฟฟ้าแรงสูง กระแสต่ำไปทำให้สารฟอสเฟ่อ เรืองแสง ที่บรรจุอยู่ในตัวหลอด(เหมือนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์) เกิดการสว่างขึ้น สำหรับในตัวของจอ LCD? จอ Notebook นั้น ก็มีเจ้าหลอดชนิดนี้อยู่ เพียงแต่ว่า ทั่วๆไปในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เราจะเจอเพียง 1 หลอด แต่ในประเภทจอ LCD รุ่นใหญ่ๆหน่อยจะมีมากถึง 4 หลอดครับ ภาพด้านบนนี้ เป็นการทดสอบการทำงานของ Blacklight โดยนำเอาหลอด Backlight ออกมาวางข้างนอก จากนั้นเสียบคอนเน็ตเตอร์ของหลอดเข้ากลับ inverter และจ่ายไฟให้แก่ inverter ถ้าหลอดไม่เสีย ก็จะติดสว่าง? ได้เป็นแสงสีขาวนวล เหมือนหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ นั่นเองหละครับ

Continue reading