Tag: c บวม

วิธีการถอดเปลี่ยนซีบวม (ตอนที่ 1)

สวัสดีครับ เพื่อน? สำหรับวันนี้ผมได้นำวิธีการถอดคอนเด็นเซอร์(condenser) ที่ภาษาช่างเขาเรียกกันว่า C (ซี)? ซึ่งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ตัวนี้มีบทความและความสำคัญอย่างมากต่อภาคไฟ? หรือระบบไฟของคอมพิวเตอร์นะครับ? เนื่องจากคุณสมบัติของคอนเด็นเซอร์? จะทำหน้าที่ในการเก็บประจุ? และ คายประจุไฟฟ้า? เพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงวงจรมีความเรียบ นิ่ง? ไม่มีการรบกวน (Ripple) ออกไปรบกวนวงจร? ทำให้วงจรเกิดความเสถียรในการทำงานอย่างมากครับ???? ในภาคไฟของคอมพิวเตอร์โดยรวมแล้ว จะมีคอนเด็นเซอร์อยู่หลายจุดด้วยกัน ทั้งด้านกราวด์ร้อน(ไฟสูง 310 โวลท์) และกราวเย็น (ไฟต่ำ 3.3,5,12 โวลท์) เป็นสเป็คแรงไฟของ Switching ของ? PC นะครับ? ส่วนของโน๊ตบุ๊ค จะอยู่ในอะแดปเตอร์ ซึ่งก็คือสวิทชิ่งเช่นกัน ที่ด้านกรวด์เย็นจะมีแรงไฟออกเลี้ยงวงจรประมาณ 18 ? 20 โวลท์? 3 .5? แอมป์ ขึ้นไป? ซึ่งจะเพียงพอต่อการเลี้ยงวงจรของโน๊ตบุ๊คครับ ในความที่คอนเด็นเซอร์? จะมีแผ่นเพทสองแผ่นที่อยู่ไม่ติดกัน? คุณสมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้า ที่ถูกเรียกเป็นฟารัด หรือเป็นความจุในการจัดเก็บประจุไฟฟ้านั้น? ถ้าปริมาณความจุสูงๆ ก็จะสามารถเก็บกรองประจุไฟฟ้าได้มาก และทำให้ระดับแรงไฟนิ่งเรียบ กว่า ตัวที่มีค่าความจุต่ำ? …

Continue reading