Tag: hard disk

การกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Recovery)

สวัสดีครับเพื่อนๆ? วันนี้ผมได้นำบทความเกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์มาเสริมขั้นรายการ? ซึ่งจะว่าไปแล้ว ว่าเกี่ยวกับการซ่อมโน๊ตบุ๊คไม๊เนี่ยะ…ก็ต้องขอตอบตรงนี้ครับว่า เกี่ยวแน่นอน …ความต้องการของเพื่อนๆ และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ผมเข้าใจเจตนาและความต้องการว่า น่าจะมองไปที่การซ่อมในส่วนเมนบอร์ด และส่วนองค์ประกอบลึกๆ ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าถูกต้องครับ? แต่องค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะฮาร์ดิสก์ ก็ต้องควรรรับรู้ด้วยครับ ฮาร์ดดิสก์ไหม้ กรณีที่ 1 Chip บน Control Board ไหม้ สามารถกู้ข้อมูลได้ โดยการซ่อมแซม Control Board ให้ใช้งานได้ กรณีที่ 2 ฮาร์ดดิสก์ถูกเผาไหม้ จะสามารถทำการกู้ข้อมูลได้ หากจานเก็บข้อมูล (Platter) ยังไม่บิดงอ การกู้ข้อมูลกลับได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความเสียหายบนจานเก็บข้อมูล บอร์ดเสีย ความหมายของคำว่าบอร์ดเสียก็หมายถึง แผงวงจรด้านใต้ของตัวฮาร์ดดิกส์ อาจมีการช้อต ไหม้? ดังนั้น? หากเราทำการนำแผงวงจร ชองยี่ห้อ , รุ่น เดียวกัน ใส่แทน ก็จะสามารถกู้คืนได้ หรืออาจต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือและความรู้เฉพาะด้าน

Continue reading