Tag: reset battery

การ Reset battery notebook

การ Reset ความจำของแบตเตอรี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ การ Reset ความจำของแบตเตอรี่ให้กลับไปสู่สภาพเดิม  และก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป หากเราจะทำ…เพราะว่าแบตเตอรี่ในแต่ละยี่ห้อมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง ของวงจรชาร์จที่อยู่ในจะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าสมมุติว่า เราจะ Reset ความจำของตัวแบตหละ ดังที่ผมเรียนให้ทราบ ในตัวแบตมี ROM ความจำอยู่  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น SPI Flash หรือบางยี่ห้อ อาจใช้ MicroChips เป็นตัวควบคุมทั้งหมด  การที่เราจะ Reset นั้น หรือคำว่า Reset แบตนั้น คงต้องหมายถึงการทำให้แบตเตอรี่นั้นสามารถกลับมาชาร์จได้ใหม่อีก (เดิมอาจชาร์จไม่เข้าแล้ว เพราะ Mem ของแบตจำรอบการชาร์จจนเต็มแล้ว) การ ที่เราต้องทำการเก็บค่าความจำของแบตตัวใหม่สุดไว้ก่อน อาจโดยการ อ่านค่าใน ROM นั้น (แบตใหม่) เก็บไว้เป็นไฟล์ข้อมูลของเรา จากนั้น ก็นำไฟล์ที่เราอ่านได้นี้ไปทำการเขียนทับใน ROM ที่อยู่ในแบตตัวที่มีปัญหา  (นี่ก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งนะครับ) ส่วนการที่จะอ่านความจำ ใน ROM ได้นั้น ก็ทำได้สองถึงสามวิธีหลักๆในเรื่องการอ่านค่า ROMครับ …

Continue reading