Tag: socket p

ขา Socket CPU[CPU Socket Schematic]

โครงสร้างของ Socket CPU ดูในมุมมองของ Schematic อาจไม่ตรงใจเพื่อนๆที่ต้องการแบบโครงสร้างรุ่นปัจจุบันนะครั   เพราะเท่าที่หาโครงสร้างสำหรับเป็นแนวทางไว้เปรียบเทียบ ว่าในแต่ละตำแหน่ง แต่ละขา (Pin) มีอะไรบ้างในโครงสร้างของขา CPU นั้น เราคงไม่มุ่งเน้นไปทำการวัดการ การซ่อมกันนะครับ เพราะ ในการแก้ไขปัญหาในระดับตัวอุปกรณ์ คงต้องใชเครื่อง BGA Rework ถอดออก แล้วเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป(ถ้า Socket CPU เสียจริง)  แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว  Socket CPU จะไม่ค่อยจะเสียหาย ถ้าไม่ได้โดนความร้อน หรือน้ำ เข้าไปขังอยู่กันนานนานๆ