Tag: t7100

ซีพียูโน้ตบุ๊ก Core 2 Duo หลายรุ่นยุติแล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทาง Intel ประกาศที่จะยุติซีพียูบางรุ่นรวมถึงรุ่น T7250, T7100 ด้วย ส่วนแรกที่จะมีการยุติจะเป็น Intel Core 2 Duo Mobile T7250 ความเร็ว 2.00GHz ซึ่งเป็น dual-Core 65nm Merom ที่มีอัตรา TDP ที่ 34W อีกรุ่นจะเป็น Intel Core 2 Duo Mobile T7100 Sockel-P ความเร็ว 1.80GHz ทั้งสองรุ่นมีแคช 2MB นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่จะทำการยุติอีกคือ U7700, U7600, U7500, U2200 และ U2100 โดยรุ่น U7700 เป็นรุ่น 65nm Core 2 Duo Ultra low voltage ความเร็ว 1.33GHz …

Continue reading