ชิพเซ็ทส่วนเหนือ(North bridge Chip)

North bridge

?เป็นชิพที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ด้านความเร็วสูงทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์? ซึ่งประกอบไปด้วย CPU ,RAM , VGA? ทั้งโครงสร้างของ PC และ Notebook? ก็มีหลักการเหมือนกันครับ

South bridge

เป็นชิพที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่มีความเร็วต่ำกว่าทางอุปกรณ์ด้าน North bridge? ซึ่งได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ และตำแหน่งเชื่อมต่อต่างๆ ที่มีใช้อยู่จะขึ้นตรงกับ South bridge ทั้งหมด โดยจะมีชิพคอนโทรลอุปกรณ์นั้นๆ ดูแลอีกทอดหนึ่ง

1 comments

    • som on May 5, 2009 at 10:07 am
    • Reply

    ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.