July 10, 2009 archive

เรื่องของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive)

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับในวันนี้ ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะครับ? ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับชนิด รายละเอียดต่างๆ ที่ควรทราบ? และที่พลาดไม่ได้สำหรับสิ่งที่ผมชอบทำก็คือ การผ่าให้เห็นโครงสร้างแบบชัดๆ ในฮาร์ดดิสก์กันครับ ดู HardDisk กันยังไง เพื่อนๆครับ? การที่เราได้ฮาร์ดดิสก์มา 1 ตัว หรือเราได้ทำการเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คหรือ พีซี ออกมาดูตรงตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์? เราจะบอกรายละเอียดอะไรได้บ้างหละครับ? มาตรงนี้…ผมจะแนะนำวิธีการให้ทราบครับ รูปแบบการเชื่อมต่อ?จะแบบ P-ATA? หรือ? S-ATA แบบ P-ATA รูปแบบการเชื่อมต่อนี้ จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับ มีการรับส่งข้อมูลแบบขนาน? มีอัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ในระดับ 33 ,66,100 และ 133 MB./sec ซึ่งตั้งแต่ปี 2552 ก็ค่อยๆจางลงในในตลาดคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีรุ่นการเชื่อมต่อแบบใหม่เข้ามาแทน สำหรับในโน๊ตบุ๊ควันนี้ยังพอมีใช้กันอยู่ครับ

Continue reading