Category: Inverter notebook

รายละเอียด ชนิด ตำแหน่งเสีย การตรวจซ่อม

การซ่อม อินเวอร์เตอร์ โน๊ตบุ๊ค (Notebook Inverter)

Notebook Inverter เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงไฟ DC ต่ำให้เป็น AC? โวลท์สูง กระแสต่ำ? นำไปขับหลอด backlight ของจอภาพ ทำให้เกิดแสงสว่างของหลอดตามที่เราได้เห็นๆ กัน ในจอโน๊ตบุ๊ค หรือจอ LCD ทั่วไปที่ใช้กันอยู่นะครับ?? วงจรภาคไฟของอินเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ก็มีไม่สลับซับซ้อนมากนัก เวลาที่มันเสียหายขึ้นมา? ถ้าหาอะไหล่ได้ ก็สามารถที่จะเยียวยาได้เอง เช่นกันครับ ในแต่ละวัน ผมเองก็ได้แต่นั่งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หลาย ๆแบบ โดย อินเวอร์เตอร์ของโน๊ตบุ๊ค ที่ซ่อมอยู่ก็มีหลายๆรุ่นด้วยกัน? เต็มไป หมด ซ่อมส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการนำอะไหล่จากอีกตัว ที่เหมือนหรือเป็นอุปกรณ์เบอร์เดียวกันมาใส่ในอีกบอร์ดหนึ่ง?? ก็จะทำให้อุปกรณ์ชิ้นที่ได้รับการเปลี่ยนสามารถใช้งานได้ ครับ? นี่เป็นสูตร 1+1 เป็นหนึ่งครับ

Continue reading