Tag: arm

เทคนิคการกู้ข้อมูล

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมขออนุญาตนำบทความที่มีประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลอื่นมาแนะนำนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ซึ่งถือเป็นขุมข้อมูลในเครื่องคอมเราเลย เป็นอะไรที่มีความสำคัญในเรื่องของข้อมูลกับเรามากๆ เรื่องที่นำมานี้เป็นเรื่อง เทคนิค และวิธีการ หรือเรียกว่า Tipsเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์ครับ ทิป 1. ระวังฮาร์ดดิสก์ของท่าน เมื่อเกิดกรณีดังนี้ เปิดเครื่องแล้ว เข้า Windows ช้ามาก ๆ (ค้างอยู่หน้าต่าง Windows นาน/เหมือนเช็คอะไรบางอย่างอยู่นาน) ฮาร์ดดิสก์มีเสียง เช่น เสียงแก๊ก ๆ เสียงหมุนเร็ว ๆ ฟิ้วส์ ๆ ย้ายเครื่องไปทำงานที่อื่นโดยไม่มีอะไรซับแรงกระแทกเครื่อง ฮาร์ดดิสก์จะมีการสั่น/โยกสูง (โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ที่ขันน็อตยึดไม่แน่น บ่อยครั้งที่ช่างคอมพิวเตอร์ขันน๊อตให้ท่านเพียงตัวเดียวหรือสองตัว ทั้ง ๆ ที่ควรขันให้ครบ 4 ตัว) เมื่อเปิดเครื่องทำงานให้ตั้งใจฟังเสียงฮาร์ดดิสก์ตามข้อ 2 ให้ดี ฮาร์ดดิสก์หล่น หรือกระแทก หากท่านประสบกรณีดังกล่าวนี้ อย่าฝืนใช้ต่อไป ให้รีบสำรองหรือย้ายข้อมูลทันที เพราะเสี่ยงมาก ๆที่ฮาร์ดดิสก์ท่านจะเสียและอาจเอาข้อมูลออกไม่ทัน

Continue reading