Tag: TSOP-48

BIOS ตัวถังแบบ ต่างๆ ตอนที่สอง

BIOS ตัวถังชนิดนี้เราเรียกกันว่า TSOP ซึ่งมีใช้ในโน๊ตบุ๊คควบคู่กันกับ ROM ตัวถังแบบ PLCC 32 ซึ่ง ณ วันนี้เราจะถือว่าเป็นเรา BIOS แบบเก่าไปแล้วนะครับ  เพราะในปัจจุบัน เขาจะนิยมใช้ ROM ชนิด SPI Flash  ซึ่งมีตัวถังเป็นแบบ SO-IC 8  (8ขา) Advanced Eprom Programmer & Adapters Low Cost BIOS ROM ตัวถัง TSOP ที่มีขา 48 ขา ตอนนี้เลิกใช้แล้วนะครับ BIOS ROM ตัวถัง SOIC-8 ที่มีขา 8 ขา ใช้กันในปัจจุบัน    

BIOS ตัวถังแบบต่างๆ

สวัสดีครับ  วันนี้ ขอนำภาพตัวถังของ IC Memory ที่เราเรียกกันว่ EEPROM มาให้ดูรูปแบบตัวถังกันนะครับ ว่ามันมีหลายลักษณะด้วยกัน  เวลาเพื่อนๆ เห็นมันในวงจรอิเล็คทรอนิคส์ เราจะได้เรียกมันถูกว่าเป็นแบบตัวถังแบบใด นะครับ  คงไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้  เอาเป็นรูปนำเสนอ ก็น่าจะ OK แล้วหละครับ  มีอะไรสงสัยก็เมล์สอบถามได้นะครับ

Continue reading