April 12, 2009 archive

Protected: Blue Screen หน้าจอน้ำเงินมรณะ

There is no excerpt because this is a protected post.

อะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook Adaptor)

สวัสดีครับทุกท่าน? วันนี้ผมได้หยิบเรื่องของอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คมาพูด? เนื่องด้วยเหตุที่ว่า ตัวอะแดปเตอร์นี้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญที่ช่วยทำให้เราได้ใช้เจ้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(notebook) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง??? อะแดปเตอร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆกันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงใหเป็นไฟไฟ้กระแสตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 แอมป์ (Amp)? ทำให้เราสามารถใช้กลับ notebook ได้อย่างสบายๆครับ

Continue reading