March 2009 archive

การกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Recovery)

สวัสดีครับเพื่อนๆ? วันนี้ผมได้นำบทความเกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์มาเสริมขั้นรายการ? ซึ่งจะว่าไปแล้ว ว่าเกี่ยวกับการซ่อมโน๊ตบุ๊คไม๊เนี่ยะ…ก็ต้องขอตอบตรงนี้ครับว่า เกี่ยวแน่นอน …ความต้องการของเพื่อนๆ และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ผมเข้าใจเจตนาและความต้องการว่า น่าจะมองไปที่การซ่อมในส่วนเมนบอร์ด และส่วนองค์ประกอบลึกๆ ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าถูกต้องครับ? แต่องค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะฮาร์ดิสก์ ก็ต้องควรรรับรู้ด้วยครับ ฮาร์ดดิสก์ไหม้ กรณีที่ 1 Chip บน Control Board ไหม้ สามารถกู้ข้อมูลได้ โดยการซ่อมแซม Control Board ให้ใช้งานได้ กรณีที่ 2 ฮาร์ดดิสก์ถูกเผาไหม้ จะสามารถทำการกู้ข้อมูลได้ หากจานเก็บข้อมูล (Platter) ยังไม่บิดงอ การกู้ข้อมูลกลับได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความเสียหายบนจานเก็บข้อมูล บอร์ดเสีย ความหมายของคำว่าบอร์ดเสียก็หมายถึง แผงวงจรด้านใต้ของตัวฮาร์ดดิกส์ อาจมีการช้อต ไหม้? ดังนั้น? หากเราทำการนำแผงวงจร ชองยี่ห้อ , รุ่น เดียวกัน ใส่แทน ก็จะสามารถกู้คืนได้ หรืออาจต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือและความรู้เฉพาะด้าน

Continue reading

เทคนิคการกู้ข้อมูล

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมขออนุญาตนำบทความที่มีประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลอื่นมาแนะนำนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ซึ่งถือเป็นขุมข้อมูลในเครื่องคอมเราเลย เป็นอะไรที่มีความสำคัญในเรื่องของข้อมูลกับเรามากๆ เรื่องที่นำมานี้เป็นเรื่อง เทคนิค และวิธีการ หรือเรียกว่า Tipsเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์ครับ ทิป 1. ระวังฮาร์ดดิสก์ของท่าน เมื่อเกิดกรณีดังนี้ เปิดเครื่องแล้ว เข้า Windows ช้ามาก ๆ (ค้างอยู่หน้าต่าง Windows นาน/เหมือนเช็คอะไรบางอย่างอยู่นาน) ฮาร์ดดิสก์มีเสียง เช่น เสียงแก๊ก ๆ เสียงหมุนเร็ว ๆ ฟิ้วส์ ๆ ย้ายเครื่องไปทำงานที่อื่นโดยไม่มีอะไรซับแรงกระแทกเครื่อง ฮาร์ดดิสก์จะมีการสั่น/โยกสูง (โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ที่ขันน็อตยึดไม่แน่น บ่อยครั้งที่ช่างคอมพิวเตอร์ขันน๊อตให้ท่านเพียงตัวเดียวหรือสองตัว ทั้ง ๆ ที่ควรขันให้ครบ 4 ตัว) เมื่อเปิดเครื่องทำงานให้ตั้งใจฟังเสียงฮาร์ดดิสก์ตามข้อ 2 ให้ดี ฮาร์ดดิสก์หล่น หรือกระแทก หากท่านประสบกรณีดังกล่าวนี้ อย่าฝืนใช้ต่อไป ให้รีบสำรองหรือย้ายข้อมูลทันที เพราะเสี่ยงมาก ๆที่ฮาร์ดดิสก์ท่านจะเสียและอาจเอาข้อมูลออกไม่ทัน

Continue reading