July 4, 2009 archive

การถอดเปลี่ยนซี (ตอนที่ 3) เทคนิคการดูดตะกั่ว

สวัสดี ครับเพื่อนๆ คงมาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในตอนที่ 2 ว่าจะนำวิธีการถอนจุดบัดกรี (ดูดตะกั่ว)ออกจากปริ้นกันนะครับ? ซึ่งหลายท่านคงมองดูไม่ยาก? แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่างรุ่นใหม่ๆ ยังขาดทักษะในเรื่องเหล่านี้? ผมจึงขอนำเสนอวิธีให้เป็นแนวทางในการพิจารณานะครับ เนื่อง จากว่า หลายๆ ท่านยังใช้วิธีการแบบเดิมๆ? กล่าวคือ? เวลาจะถอนจุดบัดกรี โดยเฉพาะตะกั่ว? ก็จะนำหัวแร้งไปจี้ที่จุดบัดกรี พร้อมใส่ตะกั่วใหม่เข้าไปด้วย อย่างนี้ถูกต้องนะครับ? แต่ว่าเวลาที่จะใช้เครื่องดูดตะกั่วดูดตะกั่วในตำแหน่งจุดบัดกรีที่มีการถอด อุปกรณ์ไปแล้วนั้น? ก็จะใข้วิธีแบบรวดเร็ว กล่าวคือ? เมื่อจี้ปลายหัวแร้งลงจุดบัดกรีแล้ว พอเห็นว่าตะกั่วหลอมเหลวแล้ว ก็จะนำปลายเครื่องดูดตะกั่วทาบลงไปแล้วกดปุ่มเพื่อดูดตะกั่วทันที?? ตรงนี้ เท่าที่ผมก็ได้ทำมา ก็ใช้ได้นะครับ?? แต่ว่าในกรณีเมนบอร์ดนี้มันตะกั่วจะเย็นเร็วมาก เนื่องจากมีหลายเลเยอ (layer) ดังนั้น ผมจึงนำเสนอให้ใช้วิธีการปรับแต่งปลายของตัวดูดตะกั่ว เพื่อเราจะได้นำปลายหัวแร้งจี้ค้างไว้ได้เลยในขณะที่ตัวดูดตะกั่วก็ยัง ครอบอยู่บนจุดบัดกรี? วิธีนี้จะทำให้ดูดตะกั่วได้หมดจดเลยครับ รูปนี้แสดงให้เห็นการปรับแต่งหัวสำหรับเครื่องดูดตะกั่ว เพื่อให้เกิดช่องสำหรับปลายหัวแร้งเสียบเข้าไปได้

Continue reading