Crystal (แร่ผลึกคริสตัล)

  • สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่าน? สำหรับบทความครั้งนี้ผมขอนำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ชิ้นเล็กบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค หรือบนพีซี ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ หลายๆส่วนในเมนบอร์ดเลยก็ว่าได้นะครับ? อุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อเรียกว่า crystal หรือ คริสดัล

crystal

?

สัญญาณนาฬิกา กับการทำงานของอุปกรณ์

  • ในภาคการทำงานของวงจรแล้วจะต้องมีความถี่สัญญาณนาฬิกาเข้ามากำหนดในการทำงานต่อ 1 วินาที เราเรียกว่า ความถี่นะครับ? ทีนี้ ความถี่สัญญาณนาฬิกา 1 เฮิร์ท ก็หมายความว่า การที่วงจรมีการทำงานใน 1 วินาที ได้เพียง 1 เที่ยวเท่านั้น? แต่ถ้าเราเร่งอัตราการทำงานใน 1 วินาทีให้มากกว่า 1 เที่ยว อย่างเช่น 10 เที่ยว? ก็จะถูกเป็น 10 เฮิร์ท? หรือ? 100 เที่ยว ก็เรียกว่า 100 เฮิร์ท (Hz)? และอาจมากกว่า? ล้านๆเที่ยวต่อ วินาที? ที่เรียกว่า เทราเฮิร์ท (TeraHz)

หน่วยของความถี่สัญญาณนาฬิกา

หน่วยความถี่จะถูกเรียกเป็นเฮิร์ทนะครับ? คราวนี้เรามาดูหน่วยต่าง ๆที่ใช้กันครับ

  • Hz (เฮิร์ท)
  • KHz (กิโลเฮิร์ท) มีค่าเท่ากับ? หนึ่งพันเฮิร์ท
  • MHz (เมกกะเฮิร์ท) มีค่าเท่ากับ หนึ่งล้านเฮิร์ท
  • GHz (กิกะเฮิร์ท) มีค่าเท่ากับ หนึ่งพันล้านเฮิร์ท
  • TeraHz (เทราเฮิร์ท) มีค่าเท่ากับ หนึ่งล้านล้านเฮิร์ท

ตัวกำเหนิดสัญญาณนาฬิกา

  • ตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอยู่บนเมนบอร์ด? ที่ผมโดยใช้แร่ Crystal ทำการกำเนิดความถี่ที่มีความถี่

ตัวเลขที่ปรากฎอยู่บน crystal

ตัวเลขที่เราเห็นอยู่บนตัวของ crystal นี้ ก็คือความถี่ที่ crystal ได้สังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองครับ? มีหน่วยเป็น MHz (เมกกะเฮิร์ท) เช่น 14.317 MHz เป็นต้นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.