การกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Recovery)

 • สวัสดีครับเพื่อนๆ? วันนี้ผมได้นำบทความเกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์มาเสริมขั้นรายการ? ซึ่งจะว่าไปแล้ว ว่าเกี่ยวกับการซ่อมโน๊ตบุ๊คไม๊เนี่ยะ…ก็ต้องขอตอบตรงนี้ครับว่า เกี่ยวแน่นอน …ความต้องการของเพื่อนๆ และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ผมเข้าใจเจตนาและความต้องการว่า น่าจะมองไปที่การซ่อมในส่วนเมนบอร์ด และส่วนองค์ประกอบลึกๆ ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าถูกต้องครับ? แต่องค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะฮาร์ดิสก์ ก็ต้องควรรรับรู้ด้วยครับ

ฮาร์ดดิสก์ไหม้

 • กรณีที่ 1 Chip บน Control Board ไหม้ สามารถกู้ข้อมูลได้ โดยการซ่อมแซม Control Board ให้ใช้งานได้
  กรณีที่ 2 ฮาร์ดดิสก์ถูกเผาไหม้ จะสามารถทำการกู้ข้อมูลได้ หากจานเก็บข้อมูล (Platter) ยังไม่บิดงอ
  การกู้ข้อมูลกลับได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความเสียหายบนจานเก็บข้อมูล

บอร์ดเสีย

 • ความหมายของคำว่าบอร์ดเสียก็หมายถึง แผงวงจรด้านใต้ของตัวฮาร์ดดิกส์ อาจมีการช้อต ไหม้? ดังนั้น? หากเราทำการนำแผงวงจร ชองยี่ห้อ , รุ่น เดียวกัน ใส่แทน ก็จะสามารถกู้คืนได้ หรืออาจต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือและความรู้เฉพาะด้าน

Detect ไม่เจอ

 • กรณีที่ไบออส Detect Harddisk ไม่เจอเป็นอาการที่เครื่อง PC หรือ Mainboard ไม่สามารถมองเห็นฮาร์ดดิสก์นั้นๆ ได้ ซึ่งอาจเกิดจากฮาร์ดดิสก์เสีย อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ต่างๆ มีปัญหา เช่น หัวอ่านเสีย Control Board เสีย Motor เสีย เป็นต้น อาการเหล่านี้ ในความสามารถของช่าง ก็จะพอทำได้นะครับ

อาการที่บ่งบอกว่า ฮาร์ดดิสก์เริ่มเสีย

 • 1. มีเสียงการทำงานที่ดังผิดปกติ? เช่น แก๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ
  2. อ่านข้อมูลช้า และ Hang บ่อยๆ? สังเกตุจาก ไฟสถานะการทำงานของอาร์ดดิสก์ ติดค้างตลอด
  3. ความร้อนสูงผิดปกติ
  4. ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง? เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย นะครับ
  สิ่งที่สำคัญคือ ดึงข้อมูลออกมาให้เร็วที่สุด และหากมีอาการรุนแรงมากขึ้น ให้รีบหยุดทันที

ฮาร์ดดิสก์ Bad Sector

 • กรณีที่ฮาร์ดดิสก์มี Bad ก็อาจจะกู้ข้อมูลได้ ถ้าตำแหน่ง bad ไม่ได้กินลึกข้อมูลเรามากเกินไป? หรือถ้าเป็นกรณีที่ Bad ในส่วนของการเขียนข้อมูล? หากเราใช้ซอฟแวร์ซ่อมแซม ก็พอที่จะได้ข้อมูลกลับคืนมาได้นะครับ
      • สำหรับเรื่องฮาร์ดดิสก์ คงทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับ? เีดี๋ยวมีเวลาจะลงรูประกอบให้ครับ

1 comments

  • adul on October 19, 2009 at 8:42 am
  • Reply

  thank you kub

Leave a Reply

Your email address will not be published.